Ryobitools.vn chấp nhận 2 hình thức thanh toán:

- Thanh toán qua ATM.

-Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.